Zakelijk

Hoeveel budget heb je nodig om een bedrijf op te richten?

Er wordt wel eens gezegd dat het in principe met één enkele euro reeds mogelijk is om een bedrijf op te richten. Er zijn verschillende redenen aan te halen waarom dit niet correct is. Het klopt inderdaad dat er voor verschillende bedrijfsvormen geldt dat er geen minimumbudget is vereist, maar dat betekent niet dat ze niet wenselijk is. Op deze pagina gaan we dieper in op de mogelijke kosten waarmee je wordt geconfronteerd bij de oprichting van een bedrijf. Zo kan je precies bepalen welk budget jij nu echt voor handen moet hebben voor de oprichting van jouw nieuwe bedrijf.

1.) Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

In eerste instantie zal je uiteraard rekening moeten houden met de kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het inschrijfgeld voor de KVK bedraagt op moment van schrijven 50 euro. Wil je graag een papieren uittreksel? In dat geval dien je rekening te houden met een extra meerprijs van 15 euro.

2.) De eventuele notariskosten

Kies je er voor om een rechtspersoon op te richten zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap? In dat geval dien je er rekening mee te houden dat er ook notariskosten zijn verschuldigd. De kosten voor onder meer het opstellen van de oprichtingsakte kunnen uiteindelijk variëren van 200 tot wel 1.000 euro. In het verleden moest er voor de oprichting van een BV eveneens rekening worden gehouden met het betalen van een startkapitaal van 18.000 euro. Met de invoering van de flex BV is daar verandering in gekomen. Het startkapitaal bedraagt dus op vandaag nog slechts 0,10 euro.

3.) De kosten voor de kantoorruimte

Het spreekt voor zich dat je onderneming op een bepaalde locatie zal moeten werken. Ga je een kantoor huren? In dat geval dien je rekening te houden met de periodieke huurkosten. Ga je er voor kiezen om een kantoorruimte aan te kopen? In dat geval zal je mogelijks rekening moeten houden met de periodieke afbetalingen voor je lening.

4.) De vaste kosten voor telefonie en internet

Het spreekt voor zich dat je als onderneming ook wordt geconfronteerd met allerhande maandelijks terugkerende kosten. Het kan hierbij niet alleen gaan om de kosten voor elektriciteit, maar wat ook te denken van de telefoniekosten evenals de kosten voor het internet? Ook deze zullen uiteraard stelselmatig een hap(je) uit je beschikbare budget nemen. Let op, wanneer je werkt met personeel spreekt het voor zich dat er meerdere telefoonabonnementen vereist kunnen zijn.

5.) Marketing

Als nieuw bedrijf zal je moeten op zien te boksen tegen de vaste waardes die reeds op de markt zijn terug te vinden. Dat is in de praktijk lang niet altijd even eenvoudig. Om er voor te zorgen dat je meteen stevig uit de startblokken kan schieten zal je aan marketing moeten doen. Marketing staat er echter om bekend voor beginnende bedrijven één van de grootste kosten te kunnen zijn. Hou hier dus zeker rekening mee bij het opmaken van onder meer het financieel plan voor je onderneming.

6.) Eventuele verzekeringen

Last but not least zijn er uiteraard ook nog de eventuele verzekeringen waarover je dient te beschikken. Op dit vlak wordt er een onderscheid gemaakt tussen de schadeverzekeringen en zogenaamde spaarverzekeringen. Bij deze laatste kan er dan vooral worden gedacht in de richting van pensioensparen. Ook voor verzekeringen geldt dat ze een terugkerende (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) kost vormen waar je dus absoluut de nodige aandacht aan zal willen besteden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close